091 2399 830
Objavljeno: 16.07.2021.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA EU- HRVATI U BIH, MOSTAR, 21.SVIBNJA 2021. GODINE

Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska uz financijsku pomoć Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održala je Međunarodnu konferencije EU – Hrvati u BiH, dana 21.svibnja 2021. godine. u prostorijama SUM TV-a u sklopu kampusa Sveučilišta u Mostaru, ulica Matice hrvatske b.b.
Gosti predavači Međunarodne konferencije EU – Hrvati u Bosni Hercegovi bili su:Karlo Ressler pravnik, hrvatski političar i zastupnik u Europskom parlamentu od 2019. godine. Potpredsjednik je Mladeži Europske pučke stranke u drugom mandatu , Dr.sc. Marko Kolaković, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska , tema Ekonomske prednosti ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Dr.sc. Dejan Gluvačević, Edward Bernays University College, Zagreb, tema Republika Hrvatska u očima Europske unije i obratno – imidž, identitet RH u međunarodnim odnosima.