091 2399 830

O udruzi

Općenito

Grad Zagreb inicirao je, osnivanje „Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže“. Uz osnivača Grad Zagreb, pridružili su se gradovi Dubrovnik i Osijek. Osnivačka Skupština Udruge održana je 14. listopada 2014. godine da bi Gradski Ured za opću upravu Grada Zagreba dana 22. listopada 2014. godine donio je Rješenje o upisu Udruge u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Misija

–  poticanje, praćenje, proučavanje i unapređivanje razvoja i suradnje gradova u Republici Hrvatskoj;

– izrada stručnih i znanstvenih projekata i programa koje se tiču razvoja i suradnje;

– organiziranje sajmova, savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova vezanih uz      promicanje i unapređivanje istraživanja te povezivanja gradova u Republici Hrvatskoj;

–  uspostavljanje suradnje s gradovima izvan Republike Hrvatske te međunarodnim ustanovama, institucijama,               udrugama i organizacijama;

–  organiziranje i pružanje pomoći u protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj;

–  organizacija i provođenje humanitarnih akcija;

–  pružanje tehničke i konzultativne pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na       ostvarivanje ciljeva zbog kojih je Udruga i osnovana;

–  izdavanje knjiga, časopisa, brošura i letaka iz područja djelovanja Udruge;
suradnja s medijima u području informiranja javnosti i promidžbenih aktivnosti koje se odnose na djelovanje               Udruge.

Udruga između ostalih djelatnosti,  organizira i pruža pomoć u protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj. Protuminsko djelovanje Razminiranje minski zagađenog područja, unatoč ulaganjima Vlade Republike Hrvatske, u stalnoj je potrebi za dodatnom financijskom potporom.

U skladu s Ottavskom konvencijom do 2019. godine ukupni minski sumnjivi prostor, koji danas iznos 512 km2, trebao bi biti razminiran.

U tom dugotrajnom procesu „Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže“ svoju ulogu vidi u potpori svim procesima u poslu razminiranja zagađenih područja te provedbi edukacija o opasnostima od mina ciljanim skupinama.

Cilj je omogućiti što brže razminiranje tih površina, a posebno područja koja su važne za brži gospodarski razvoj dijelova Republike Hrvatske s dugoročnom zadaćom uključenja Republike Hrvatske u međunarodno političko i lobističko djelovanje za trajnu zabranu uporabe minskih sredstava u ratne svrhe u Svijetu. 

Članom Udruge mogu postati svi građani te gradovi kao i jedinice područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj koji žele raditi na promicanju i ostvarivanju zajedničkih interesa. Grad postaje članom Udruge odlukom Upravnog odbora Udruge o primitku i upisom u popis članova,  temeljem odluke o pristupanju nadležnog tijela grada.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Osnivanje udruge 2       Osnivanje udruge

Vodstvo udruge

Predsjednica Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže je gđa. Đurđa Adlešič.

Potpredsjednica Udruge je gđa. Marija Garić, Pročelnica Ureda grada Osijeka.

Glavna tajnica je gđa. Katica Mesić,

Članovi Upravnog odbora su:
Đurđa Adlešič
Katica Mesić
Petar Penava
Vjera Šuman
Marija Garić

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čini po jedan predstavnik svakog udruženog grada te članovi i počasni članovi Udruge.